พระเยซู พระผู้ช่วย

A           E             
พระเยซู พระผู้ช่วย   
F#m    E                D
ไม่มีผู้ใดเปรียบพระองค์
D         A  D                     A         
ในทุกๆวัน ฉันอยากสรรเสริญ  
 F#m                      G    D   E
ความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์เจ้า

A                  E
พระทรงเป็นที่กำบัง   
F#m            E               D
ป้อมปราการและกำลังใจ
D            A    D        A
เชิญทุกชีวิตและทุกๆสิ่ง   
F#m           G   D   E
พากันสรรเสริญพระเจ้า

**
A                 F#m        D                E       
สรรเสริญพระเจ้าทั่วโลการ่วมร้องเพลง
 A               F#m         D        E
 พลังและฤทธิ์เดชสรรเสริญกษัตรา
 F#m                         D
ภูเขากราบลงและทะเลคึกคะนอง  
             E        D     E
ส่งเสียงร้อง...สรรเสริญ
 A              F#m     D              E       
ฉันร้องชื่นชม ยินดีใน ฝีพระหัตถ์ 
A               F#m             D              E
และฉันจะรักพระองค์ตลอดชีพวางวาย
F#m                      D                E         A
ไม่มีสิ่งใดจะเปรียบปานสัญญากับพระองค์
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด