ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู

D                     A7
ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู
D         G         A7     D
มอบถวายด้วยความยินดี
D              A7
ข้าจะรักและพึ่งพระเยซู
D   G   A7    D
ต่อพระพักตร์ตลอดชึวี

D               Em     A7      D
ข้าขอมอบถวาย   ข้าขอมอบถวาย
D                      G               
มอบถวายหมด   แด่พระเยซู
 A7                D
พระผู้ช่วยประเสริฐ

D                    A7
ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู
D           G            A7    D
ขอนอบน้อมกราบพระบาทา
D                   A7
ความสุขโลกนี้ข้าละทิ้งแล้ว
D           G          A7   D
ขอพระองค์ทรงโปรดรับข้า
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Wirachot Ben Thongtiang)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด