โฮซันนา (มีเสียงร้องก้องมาจากสวรรค์)

E
มีเสียงร้องก้องมาจากสวรรค์ 
E
มีเสียงร้องก้องไปทั่วใต้ฟ้า
B
มีเสียงร้องก้องมาจากแผ่นดิน
     F#m  E    A
ร้อง โฮ ซัน นา

E
มีเสียงร้องยกย่องนามพระเจ้า
E
มีเสียงร้องสรรเสริญพระเจ้า
B
มีเสียงร้องไม่มีวันหยุดพัก 
    F#m   E   A
ร้อง โฮ ซัน นา

**
E        B/E             A/C# B/D# A/E
โฮซันนา แด่พระเจ้าสูงสุด 
E        B/E        A/C# B/D# A/E
โฮซันนา แด่องค์ จอม รา ชา

***
E
โฮซันนา ฮาเลลูยา 
B/E
โฮซันนา ฮาเลลูยา 
C#m        B          A
โฮซันนา แด่จอมราชา
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด