ขอถวายพระสิริ

D          A              G               D      
ขอถวายพระสิริ  แด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์  
 Bm      F#m     Em   Asus  A
ผู้สมควรแก่การสรรเสริญ
D        A                   G               D         
ขอโมทนาพระคุณ  แด่พระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุด  
Bm       A   D
เราพร้อมใจนมัสการ

*
  Bm         F#m              G          D
แด่พระเจ้า  ผู้ทรงพระสิริ  เต็มไปด้วยสง่าราศี
   Bm              F#m                C             A
แด่พระเจ้า  ด้วยเพลงสดุดี  เพลงสรรเสริญยกชูพระนาม
   Bm         F#m                    G              D
แด่พระเจ้า  เราชื่นชมยินดี  เพราะพระองค์ประทานชีวี
    Em            A                      D     Bm
เราเปรมปรีดิ์ในพระสิริ  องค์ผู้ทรงพระชนม์
    Em            A                 D
เราเปรมปรีดิ์ในพระสิริ  ตลอดนิจนิรันดร์

**
Bb                    C      Asus     A          Bb      C             D
ขอพระเกียรติ  พระสิริ  และคำสรรเสริญ  จงมีแด่พระเจ้า  นิจนิรันดร์
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด