ถวายตัว

ทุกครั้งที่ฉันภาวนา
ได้ยินเสียงเรียกมาจากเบื้องบน
เป็นเหมือนเสียงกระซิบข้างหู
เร้าภายในด้วยความสุขล้น
บอกฉันเบื้องบนให้ฉันถวายตัว

หมดใจเรียกร้องให้เททั้งหัวใจ
หมดกายเรียกร้องให้มอบถวาย
หากเป็นสิ่งที่พระวิญญาณอยากให้ตัดสินใจ
ฉันพร้อมจะไป ฉันพร้อมจะเป็นทุกอย่าง

เนื้อหาที่น่าสนใจเนื้อหาที่น่าสนใจ

Copyright © 2019 www.gsus4.com