ถวายตัว

ทุกครั้งที่ฉันภาวนา
ได้ยินเสียงเรียกมาจากเบื้องบน
เป็นเหมือนเสียงกระซิบข้างหู
เร้าภายในด้วยความสุขล้น
บอกฉันเบื้องบนให้ฉันถวายตัว

หมดใจเรียกร้องให้เททั้งหัวใจ
หมดกายเรียกร้องให้มอบถวาย
หากเป็นสิ่งที่พระวิญญาณอยากให้ตัดสินใจ
ฉันพร้อมจะไป ฉันพร้อมจะเป็นทุกอย่าง
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด