สรรเสริญพระผู้ไถ่

Em7 x4
Em7 G Am7  B  Em7 Em7  B 
 
  Em7  G 
ฮาเล ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเล ลูยา
  Am7  B  Em7 
ฮาเล ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเล ลูยา
 

  Em7  G 
1. พวกเรา มาร้องกันเถิด ร่วมร้องสรรเสริญแด่พระผู้เป็นเจ้า
  Am7 
พระองค์เป็นผู้สร้างเรา พระประทานชีวิตให้เรา
  B  Em7 
เราจึงคุกเข่า สรรเสริญพระองค์
 
  Em7                           G 
2. จากใจที่แสนยินดี สุดแสนยินดีเพราะได้พบพระเจ้า
  Am7 
ชีวิตหมดซึ่งซึมเซา ไม่มีใครจะสุขเท่าเรา
  B            Em7 
เพราะองค์พระเจ้าเราจึงยินดี
 
  Em7                     G 
* ฮาเล  ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเล ลูยา
  Am7  B  Em7 
ฮาเล  ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเล ลูยา
 
  Em7  G 
3. หากใครได้พลาดพลั้งทำ เคยหลงเคยทำบาปและกรรมมาก่อน
  Am7 
ขอจงรีบมาอ้อนวอน เพราะพระองค์ไม่เคยตัดรอน
  B  Em7 
จงรีบอ้อนวอน ขอพรพระองค์
 
  Em7  G 
4. ด้วยรักจึงให้หนทาง ทรงมอบหนทางแก่ผู้คนทั่วหน้า
  Am7 
พระองค์ประทานบุตรา พระเยซูเสด็จลงมา
  B  Em7 
ทรงมอบกายา ช่วยเราทุกคน
 
  Em7  G 
* ฮา เล  ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเล ลูยา
  Am7  B  Em7 
ฮา เล  ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเล ลูยา

Em7  G  Am7  B  Em7 B 
 
  Em7  G 
5. เมื่อมอง ที่ไม้กางเขน จึงได้พบเห็นความรักที่ยิ่งใหญ่
  Am7 
พระเยซูได้ทรงยอมตาย พระองค์ยอมพลีพระกาย
   B           Em7 
พระโลหิตไถ่ พวกเราทุกคน
 
  Em7  G 
6. วันที่สามทรงฟื้นจากตาย ทรงพร้อมอภัยแก่ทุกคนที่เชื่อ
  Am7 
ผิดบาปกรรมจะไม่มีเหลือ กรรมทำมาจะไม่มีเหลือ
  B  Em7 
เพราะเพียงเรา เชื่อถือในพระองค์
 
  Em7  G 
* ฮา เล  ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเล ลูยา
  Am7  B  Em7 
ฮา เล  ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเล ลูยา

  Em7  G 
7. หากใครมาเชื่อพระองค์ มาพบพระองค์ชีวิตจะมีสุข
  Am7 
แม้ทางข้างหน้ามีทุกข์ แม้หนทางจะพบความทุกข์
  B  Em7
ชีวิตมีสุข เพราะพระองค์ดูแล

  Em7  G 
8. โลกนี้เราอยู่ไม่นาน ชีวิตสักวันก็ต้องมีวันสุด
  Am7 
พระองค์ทรงรักมนุษย์  เชื่อพระองค์ผู้ไถ่มนุษย์
  B  Em7 
เมื่อวันสิ้น สุดเข้าสวรรค์นิรันดร์เอย

Em7 G  Am7  B Em7  Em7  B  Em7
 
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด