เท

 G F#m7 Em7 F#m7 G Asus
 
  D 
ข้าอธิษฐานและคุกเข่า
  F#m7 
เข้ามาเพื่อพบพระเยซู
  Am7  B  Em7 
พระองค์ทรงรู้ว่าข้าเจ็บปวดเพียงใด
  Gm  F#m7 
ใจที่ชอกช้ำไม่เคยหยุดพัก
  B  Em7 
และเหมือนบางทีมันหนักเกินไป
  Asus  A 
ข้าทนไม่ไหวจริงๆ
 
  D 
ข้าเฝ้าทูลขอรักพระองค์
  F#m7 
เยียวยาความขมอันมากมาย
  Am7  B  Em7 
ให้ข้าจะรัก ทำดีด้วยความเต็มใจ
  Gm  F#m7 
เมื่อใครทำร้ายให้มีบาดแผล
  B  Em7 
ถึงเแม้จะโดนรังแกเพียงใด
  Asus  A 
ได้แต่ทูลขอพระองค์
 
  G 
* โปรดเทความรัก
    G/A  F#m7     Bm7 
ในหัวใจนี้ ด้วยความรักพระองค์
  G 
ให้ความรักนั้นเปี่ยมล้น
 G/A  D  Am7 
จนเห็น ความงามทุกหัวใจ
 D7  G  G/A 
เพื่อข้าจะรักได้อย่างพระองค์
  F#m7  Bm7 
ที่ทรงรัก โดยไม่มีเงื่อนไข
  Em7 
โปรดเปลี่ยนแปลงใจ
 G/A  A  D 
ให้ข้ารัก ได้อย่าง พระองค์
 
 
 Gm7 Asus 
 
  D 
ให้ข้าชนะใจที่เกลียด
  F#m7 
ให้ข้าอย่าแพ้ใจที่โกรธ
  Am7  B  Em7 
โปรดเทความรักพระอง ค์ครอบครองในใจ
  Gm  F#m7 
วันใดข้าล้มเพราะความอ่อนแอ
  B  Em7 
โปรดคุ้มครองใจที่ถูกทำลาย
  Asus  A 
อย่าให้ข้าหลงทางเลย

 G  A/G  F#m7  Bm7  Em7  Asus  A 
 
 **
  G 
โปรดเทความรัก
  G/A  F#m7  Bm7 
ในหัวใจนี้ ด้วยความรักพระองค์
  G 
ให้ความรักนั้นเปี่ยมล้น
  G/A  D  Am7 
จนเห็น ความงามทุกหัวใจ
  D7  G  G/A 
เพื่อข้าจะรักได้อย่างพระองค์
  F#m7  Bm7 
ที่ทรงรักโดยไม่มีเงื่อนไข
  Em7 
โปรดเปลี่ยนแปลงใจ
  G/A  A 
ให้ข้ารัก ได้อย่าง พระองค์

 
 G  G/A  F#m7 Bm7 
  Em7 
โปรดเปลี่ยนแปลงใจ
 G/A  A  D 
ให้ข้ารัก ได้อย่าง พระองค์
 
  G F#m7 Em7 F#m7 G  Asus D 

แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด