ข้าเป็นของพระองค์

A E/G# F#m7 D x2

  A                E/G# 
ความ รักของพระองค์ สูงส่งเหนือกว่าฟ้าสวรรค์
  F#m7              D 
ความ ชอบธรรมพระองค์ มั่นคงเหนือภูเขาสูงใหญ่
  A          E/G# 
ข้ามีความมั่นใจ ในพระเจ้าผู้เป็นความรัก
  F#m7      D 
จิตใจข้ายินดี ต่อหน้าพระพักตร์ของพระบิดา
 
  A            E/G# 
** ร้องว่า ฮาเลลูยา ข้าเป็นของพระองค์
  F#m7      D 
ฮาเลลูยา พระองค์รู้จักข้า
  A     E/G# 
ทุกวันเวลา เดินไปกับพระองค์
  F#m7   D 
นิจนิรันดร์กาล พระ องค์รักข้าก่อน
 
A E/G# F#m7 D 
 
  A              E/G# 
ในความรักพระองค์ ความหวาดกลัว ต้องหลีกหนีหาย
  F#m7       D 
ทรงเป็นแสงที่ฉาย เหนือความอาย และความมืดมน
  A            E/G# 
พระองค์อยู่ข้างเรา แม้เผชิญกับความทุกข์ทน
  F#m7    D 
ข้ามีความยินดี ในชัยชนะของพระเยซู
 
  Bm7    A/C#       D 
จะความมืด หรือความตายอันตราย
  Esus        Bm7          A/C# 
ก็ไม่อาจจะพรากเรา จากความรักของพระคริสต์
  Dmaj7  Esus  E 
ด้วยเหตุนี้เราจึงมีชัย

A E/G# F#m7 D A 
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด