หยุด

D  A/C# Bm7  A/C# D  A/C# Gmaj7 A 
 
D             A/C#  Bm7 
ข้าจะวางทุก สิ่งต่อหน้าพระบาท 
   Am    D         G A  D  G  Asus 
ถวายทุกสิ่งเพื่อนมัสการ พระเจ้าของข้า
D             A/C#      Bm7
ความกังวล เรื่องราวที่มีทุกอย่าง
     Am  D          G       A            D 
ข้าขอวางลง มอบอยู่ในพระหัตถ์ ฝากกับพระองค์

** 
  Gmaj7 A/G  F#m7 
ในเวลานี้ ข้าจะหยุดและฟัง
Bm7         Em7  Asus      Dsus  D 
โปรดทรงนำทุกอย่าง ขอให้ข้าเป็นที่พอพระทัย
       Gmaj7  A/G    F#m7 Bm7 
โปรดนำความคิด ให้ชีวิตข้ามีความหมาย
Em7  Asus  D 
ให้หัวใจข้า เหมือนพระทัยพระองค์
 
D A/C# G Asus 

D             A/C#  Bm7 
ข้ารอคอยพระองค์โปรดทรงสัมผ้ส
   Am  D              G A            D G Asus 
ข้ารักวันคืนที่อยู่ในพระหัตถ์ พระเจ้าของข้า
D             A/C#  Bm7 
โปรดยกทิ้งทุกสิ่งที่บนสองบ่า
 Am7  D                G   A        D 
ให้หัวใจข้ามีแต่เพียงพระองค์ พระองค์ผู้เดียว

**

Gmaj7  A/G   F#m7  Bm7  Em7  Asus  Dsus D 

**,**

F#m  AAuGb9

Em7  Asus  D  Bm7 
ให้หัวใจข้า เหมือนพระทัยพระองค์
Em7  Asus  D 
หัวใจข้าเป็นของพระองค์ผู้เดียว
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด