ข้าเป็นไท

C#m   F#m      B7sus  E    Emaj7
พระองค์มีพระประสงค์ที่ดีสำหรับข้าฯ
C#m   F#m      B7sus  E    Emaj7
ข้าเชื่อวางใจในพระเมตตานิรันดร์
C#m   F#m      B7sus  E    Emaj7
พระองค์ทรงฉุดข้าฯขึ้นจากโคลน ผงคลี
C#m   F#m      B7    E     E7
ให้ข้าฯอยู่ในความเสรีของพระองค์

      G#m     C#m
ข้าฯเป็นไท ข้าฯไม่ต้องกลัว
     F#m      B7sus
เพราะข้าฯเป็นของพระองค์
G#m      C#m      F#m      B7sus
เพราะพระองค์ดำรงด้วยรักมั่นคงต่อข้าฯ
    G#m        C#m 
ข้าจะยืนในความเข้มแข็ง
    F#m          Am
ไม่อ่อนแรง ไม่หันเหไป
F#m              B7sus                   E
เพราะพระองค์ทรงไถ่ข้าฯไว้ ให้ข้าฯเป็นไท
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด