อาโดนาย

  Am G Dm Am
  พระเจ้าแห่งนิจนิรันดร์ ความลับซ่อนในพระองค์
  F C G
  ทรงอยู่เหนือฟ้าและโลกา พระเจ้าแห่งอิสราเอล
  Am G Dm Am
  ประทานฤทธาและปัญญา ทรงเกียรติและทรงเข้มแข็ง
  F C G
  ทรงฟังเสียงร้องจากใจเรา, พระองค์ทรงมีชัย
  F G F/A G/B
  ทุกตาจะเห็นพระองค์ ปรากฎในท้องนภา

  Am F C G
  อาโดนาย อาโดนาย องค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ทุกเข่าจะกราบลง
  Am F C
  อาโดนาย อาโดนาย เป็นพระเจ้าองค์เดียว
  G Am G F G
  ทุกปากเรียกพระนาม อาโดนาย

  Am G Dm Am
  เยรูซาเล็มได้รอคอย ยกเสียงสรรเสริญสูงสุด
  F C G
  ประตูวิหารอันงดงาม รอการฟื้นฟูกลับมา
  F G F/A G/B F2
  เราชาวซีโยนจะร้อง, บารุค ฮา บา บะเชม

  C F2 C G
  เป็นพระเจ้าอยู่เหนือทั่วโลกา, เป็นพระเจ้าอยู่เหนือทั่วโลกา