เรานำเสียงการสรรเสริญ

D   
เรานำเสียงการสรรเสริญ
          G               D
มายังวิหารของพระองค์
 D  
เรานำเสียงการสรรเสริญ
          G   A7       D
มายังวิหารของพระองค์

**
         G             D                 Em
เราถวายคำโมทนา เป็นเครื่องบูชา 
  A7             D
แด่พระผู้เป็นเจ้า
    G               D                 Em       A7     D
เราถวายคำสดุดี เป็นเครื่องบูชา  แด่พระองค์
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Wirachot Ben Thongtiang)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด