เชิญท่านออกมา

C                      F/A     G/B         C 
พระองค์ทรงเตรียมเพื่อเรา  ก่อนโลกาเกิดมา 
F               Em D  Dsus4  Gsus4 G                
พระองค์ทรงสนพระทัย เมื่อเราหลั่งรินน้ำตา       
F         Em/C         E               Am7
ด้วยความรักที่มากมาย  จึงทรงประทานพระบุตร
Dm7                G                          C
ทรงจัดเตรียมพร้อมเพรียง   เชิญท่านออกมา

ไม่มีเงื่อนไขใดๆ   ทำให้พระองค์รักเรา    
ไม่ใช่ความดีของเรา  ที่พระองค์ยังอยู่ใกล้
ด้วยความรักที่มากมาย  จึงทรงประทานพระบุตร
ทรงจัดเตรียมพร้อมเพรียง   เชิญท่านออกมา

C7            F      Em7   A7  
มาหาพระบิดา     แม้ชีวาสิ้นหวัง 
Dm7           C/Em      F               G 
ใจและกายแหลกสลาย   พระองค์ยังรักท่าน
                 F              Em7         Am7           
พระดำรัสเต็มด้วยฤทธิ์    พระโลหิตทรงฤทธา  
Dm7              G                 C
ทรงจัดเตรียมพร้อมเพรียง    เชิญท่านออกมา
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด