เหนือโลกา

 A            E    
แผ่นดินร่วมร้องเปรมปรีด์ 
F#m     D   
ในที่สูงอันชื่นบาน
 A    E  F#m  D
จักรวาลชื่นชมยินดี
F#m        B    
พระสิริของพระองค์
  D
ครอบครองอยู่เหนือโลกา


**
     A           E     
เรายกย่องพระนามพระองค์   
    F#m        D
เราสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่  
    A            E       
ไม่มีใครสิ่งใดเท่าเทียมพระองค์   
F#m        D
ผู้ทรงฤทธิ์เกรียงไกร

 A         E  
พระองค์ทรงยุติธรรม 
F#m       D   
ทรงรอบรู้ในทุกอย่าง 
A      E      F#m  D
พระปัญญาเหนือความเข้าใจ
 F#m          B   
ฤทธิ์อำนาจของพระองค์
D            
ครอบครองอยู่เหนือโลกา

***
   F#m        B     
พระสิริของพระองค์
 D          E    
ฤทธิ์อำนาจของพระองค์   
 F#m      B    D (E)
ครอบครองอยู่เหนือโลกา
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด