นี่เป็นคำอธิษฐาน(โปรดทรงอวยพร)

E         Bsus      A
1.นี่เป็นคำอธิษฐานของเราทุกคน
 E             Bsus   A   
นี่เป็นคำอ้อนวอนจากหัวใจ
     Bsus              A2
ให้พระวิญญาณเทเข้ามา
   Bsus        A2
เปิดตาใจเราทุกคน
         Bsus          A          E
ให้อัศจรรย์ของพระองค์เกิดในพวกเรา
                 A           E/G#
*โปรดทรงอวยพรประเทศไทย
          B             E                            
ให้คนไทยได้มีความหวัง
                A          E/G#      F#m            B
โปรดเปิดดวงตาและหัวใจให้คนไทยเห็นความสว่าง
              A             E/G#       
โปรดทรงอวยพรประเทศไทย
     F#m           C#m
ให้ไปถึงตามน้ำพระทัย
  B      A             B            E
ให้พระพรหลั่งไหลไปถึงคนไทยทุกคน
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด