เพียงผู้เดียว

    G                       Bm   
องค์บริสุทธิ์ พระองค์ทรงงดงาม       
      C                         D Dsus4 D
พระองค์ทรงประทับ ในที่สูงเบื้องบน     
  G                        Bm   
องค์สันติราช พระองค์ทรงครอบครอง      
        Am                        D   Dsus4 D
และสันติภาพในพระองค์ ไม่มีที่สิ้นสุด

       Bm            C        Bm              C 
*พระองค์ทรงสมควร พระองค์ทรงเป็นผู้เดียว    
 D    G                     Bm   
ที่ข้าจะนอบน้อมวันทา ถวายนมัสการ 
      C             D  
พระเจ้าของข้า ตลอดนิรันดร์     
          G                   Bm               Em        
และข้าวางทุกสิ่ง ต่อหน้าพระบัลลังก์พระองค์     
        Am                         C                 D           G
เพราะพระองค์เพียงผู้เดียว ทรงสมควรจะได้รับคำสรรเสริญ  
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด