มานี่เป็นเวลานมัสการ

 D               G    D
มา นี่เป็นเวลานมัสการ
 A                Em   D   G
มา นี่เป็นเวลาถวายดวงใจ
 D                G   D
มา นมัสการดั่งที่เป็น
A                           Em D  G
มา ต่อหน้าพระองค์ดั่งที่เราเป็น
D
มา

    G                       D
สักวันทุกลิ้นจะยอมรับว่าทรงเป็นพระเจ้า
  G                      D
สักวันทุกเข่าจะก้มกราบลง
G                               Bm
แต่ทรัพย์สมบัติล้ำค่าจะเป็นของบรรดา
    Em            A
ผู้เลือกและรับพระองค์
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด