แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ

Bb        Dm7
    ข้า ขอโมทนา
                            G7
พระเมตตา ทรงประทานให้ข้า
Cm                           Cm7
แม้ ข้าไม่สมควร แต่พระองค์
                          Ebm
ประทานความรักมั่นคง
            Bb                                   Gm
    เสียงสรรเสริญ ของฑูตสวรรค์มากมาย
               Em7             Ebm
ไม่อาจบรรยาย เสียงในใจข้า
                  D        E7           G7
มอบแด่พระองค์ ด้วยรักและโมทนา
   Eb   Cm Bb
ตลอดชั่วนิรันดร
     F7     Bb            Dm7 G7
  * แด่พระเจ้า  ด้วยคำสรรเสริญ
         Cm           Ebm F7
แด่พระเจ้า ด้วยคำสรรเสริญ
           D             Gm
แด่พระเจ้า  ด้วยคำสรรเสริญ
       Em7      Cm F7
สรรเสริญ  พระบารมี
              Bb       Dm7 G7
 ** ด้วยโลหิต ไถ่ชีวิตข้ามา
         Cm           Ebm F7     
ด้วยฤทธา  ทรงชุบชีวิตข้า
          D7          Gm  C7
แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ
        Bb      Cm Bb 
สรรเสริญ พระบารมี
    Bb              Am
    ข้า ขอถวายเกียรติ
        D7                  Gm             Gm7
ด้วยชีวิต และให้เป็นสิ่งที่ทรงพอพระทัย
                 Eb        Gm
ให้ข้า สรรเสริญ สรรเสริญ
                         C7                  F7
ด้วยพระองค์ทรง วายพระชนม์เพื่อข้า (**)
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด