หัวใจผู้รับใช้

Am                   Dm                  G               Am
สุดรักและสุดหวง   ถนอมดังแก้วตา   ดุจดังบิดาที่รักลูก
                        Dm                G                  Am
ปลูกฝังสร้างชีวิต   อุทิศทั้งจิตใจ   หวังเพียงให้เจ้าเติบโต
                        Dm                 G                 Am
จากวันที่เกิดมา   ลูกจ๋าพ่อห่วงใย   ดูแลอยู่ใกล้ไม่ทิ้งห่าง
                        Dm                  G              Am
เมื่อยามมีปัญหา   เข้ามาช่วยแก้ไข   นี่แหละใจผู้รับใช้


     F       G            E           Am          F        G        Am
**จะทุ่มเทร่างกาย   จิตใจและวิญญาณ   ทุกโมงยามสั่งสอนเทศนา
    F               G         E         Am          F          G      Am
ด้วยมานะและอดทน  ต่อสู้ไม่เคยหวั่น   ในใจนั้นหวังเพียงเจ้าเติบโต
        F            G         E           Am         F       G     Am
ไม่ว่าเป็นหรือตาย   กลับกลายเป็นผงคลี   จะไม่หนีจากทางที่มุ่งหวัง
    F         G          E         Am            F          G        Am
เปี่ยมพลังที่ฝังใจ   หลักชัยที่หมายมั่น   รอวันนั้นรางวัลแห่งศักดิ์ศรี

 Am              Dm                     G                Am
สุดรักสุดบูชา   เสาะหาน้ำพระทัย   ถ่อมจิตใจในพระเจ้า
                         Dm                G                       Am
เชื่อฟังพระบัญชา   สั่งว่าจงเลี้ยงดู   ฝูงแกะที่เราได้มอบหมาย
                      Dm                       G               Am
ไม่คิดจะท้อแท้   หากแม้กายเสื่อมไป   แต่จิตใจจำเริญขึ้น
                     Dm                      G                Am
ต่อสู้สุดกำลัง   แข่งขันถึงจุดหมาย   จนชีพวายใต้กางเขน (**)
ปรับแต่ง :