ฉันชอบดูภูเขา

F         Dm
ฉันชอบดูภูเขา 
 Gm       C7 
ฉันชอบดูทะเลใหญ่ 
 F          Dm
ฉันชอบดูดอกไม้
 Gm       C7
ฉันชอบดูสิ่งสวยงาม
  F       Dm
ฉันชอบดูทุก ๆ อย่าง
 Gm        F
ที่พระเจ้าทรงสร้าง
 F         Dm    
บุมดียา  บุมดิยา
Gm      C7
บุมดิยา  อา  อา (2)
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด