พระสิริ โอ พระสิริ

A                 C#m
พระสิริ โอ พระสิริ
 D           E       A
พระเจ้าจอมราชา
 A                 C#m
บริสุทธิ์ งดงามสง่า
  D     E        A       
จอมราชาของเรา

               D             E    C#m F#m
เราจึงก้มกราบ เทิดทูน นมัสการ
                D       E               A
ด้วยวิญญาณ ที่ยกย่องและบูชา
          D             E   C#m         F#m
ด้วยเรามีพระเจ้าเดียว องค์ผู้เที่ยงธรรม
           D               E          A
ผู้ทรงครอบครองทั่วฟ้าและสวรรค์
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด