ที่กางเขน

D                Dmaj7
พระโลหิตของพระเยซูไหล 
      G                   A7 
พระองค์ทนทุกข์อับอาย
     D              Dmaj7               
จนในที่สุด พระองค์ต้องตาย   
   G         A7       D
ก็เพื่อล้างบาปของข้า

       D          Dmaj7
พระเยซูถูกตรึงที่กางเขน
     G                  A7
รับบาปรับเวรแทนข้า
      D                  Dmaj7
พระองค์สำแดงความรักเมตตา   
       Em    A7         D
ความรักใดไม่เปรียบปาน

**
       D                            Dmaj7       Em
 ที่กางเขน   ที่กางเขน   ข้าได้เห็นความสว่าง
                G               Gm           D  D7
และความหนักใจอันใหญ่ยิ่งได้หลุดหาย
            G       A7          F#m7          Bm7
เพราะข้าดูกางเขน   จึงแลเห็นความกระจ่าง
      Em      A7             D
เดี๋ยวนี้ข้าจึงมีความสุขสบาย

        D                  Dmaj7     
พระองค์ทนทุกข์มากมายเหลือคิด
    G                   A7
ตัวข้าเป็นหนี้พระคริสต์
     D           Dmaj7 
ข้าขอถวายทั้งกายและจิต
    Em     A7        D
ไว้ใต้พระบาทพระคริสต์  (ซ้ำ *)
ปรับแต่ง :