องค์พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์

A        D2/A
องค์พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์
                  A      
และทรงใหญ่ยิ่ง
   D2/A
ผู้ทรงประทับบนบัลลังก์
           F#m7
การสรรเสริญ
        A               Bm7 Bm C#m D E
เป็นความชื่นบานนิรันดร์

     A           D2/A 
ชัย ในพระองค์เราจึงมีชัย
               A  
ตลอดเป็นนิตย์
     D2/A                     F#m7
ทรงช่วยเราเผชิญศัตรูหมู่มาร 
       A         Bm7  C#m D E
เรากราบนมัสการ

         A 
เราจึงอยากจะสรรเสริญ
              C#m7
พระนามพระองค์
        D2                 A/C#
และอยากจะขอบพระคุณที่ 
        Bm7       E
ทรงมีราชกิจอันยิ่งใหญ่
         A                          C#m7
เราจะวางใจในความรักไม่โรยรา
         D2                   A/C#
เพราะทรงเป็นองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
 Bm7              E        A
เหนือฟ้าและโลกา สืบไป
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด