สง่างามเมื่อข้าเดินตามพระผู้ไถ่

C         
สง่างามเมื่อเราเดินตาม
               F
พระผู้ไถ่ซึ่งล้างบาปของข้า
                      C                         G7
เหมือนอย่างอยู่ในเมืองสวรรค์ชั้นฟ้า

             C
แสนหรรษาเมื่อข้ารู้ว่า
                     F
พระองค์ประทับอยู่ใกล้ตัวข้า
                  C                      G   C
สรรเสริญขอบพระคุณและโมทนา 

           C                             G7
สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า
                                           C
สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า
                        C7
ทรงนำเราก้าวไปไม่พลั้ง
           F              Dm
ทั้งที่ราบและภูเขาสูง
        G7                              C
สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า

        C
สง่างามเมื่อมีทุกข์ข้ากลับสุข
             F
เพราะพระองค์ทรงอยู่ใกล้
                  C                        G7
สง่างามเมื่ออ้อนวอนด้วยวางใจ

   C
สง่างามเมื่อข้าเดินตาม
                 F             
พระผู้ประทานความสุขแจ่มใส
                 C                      G7  C
สรรเสริญขอบพระคุณและโมทนา
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด