ขอบคุณขอบคุณพระเจ้า

F
ขอบคุณ  ขอบคุณ  พระเจ้า 
Bb               F
ขอบคุณ  ขอบคุณ  พระเจ้า
F                     C7
ขอบคุณ  ขอบคุณ  พระเจ้าในใจฉัน
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด