เพราะพระองค์ทรงอยู่

F                         Bb
พระเจ้าประทานพระเยซู  พระบุตร
                F           C7
ทรงรักและให้อภัยแก่ข้า
              F                Bb
ทรงไถ่ตัวข้า  ด้วยสละพระชนม์
                  F                  C7 
อุโมงค์ว่างเปล่า ย่อมยืนยันว่า 
            F  Bb  F
พระองค์ทรงอยู่

                             F                     Bb
* เพราะพระองค์ทรงอยู่   ข้าเผชิญพรุ่งนี้ได้      
                           F                        C7
เพราะพระองค์ทรงอยู่   ความกลัวหายไป 
                  F                                Bb
เพราะข้าแน่ใจ (แน่ใจ)    พระองค์ทรงนำหน้า
             F                    C7                  F C F
ข้าจะอดทน เพราะข้าแน่ใจ พระองค์ทรงอยู่
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด