ขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์

Bb                F/A               
ถ้าพระองค์ทรงมอง ลึกลงไปข้างใน          
Gm       F    Csus4 C
ลูกคงไม่มีสิ่งใด ที่ดีเพียงพอ
 Bb           C      
ลูกขอให้พระองค์ทรงโปรด  
F      C      Dm
เปลี่ยนหัวใจให้ลูกใหม่       
  Gm             F                   
โปรดทรงอภัย ความผิดมากมาย    
    Bb          Csus4  C
โปรดประทาน พระทัยพระองค์

  F   F/A            Bb      C
พระบิดาลูกขอหัวใจที่เหมือน พระทัยพระองค์
  F    F/A         Bb
โปรดประทานพระทัยของพระบิดา
 C     Am       Dm
ขอหัวใจที่ยอมจำนนและเชื่อฟัง
  Am      Dm   
กระทำตามน้ำพระทัย 
Gm  Am    Bb   C   F
ขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์

  C           Dm      
ขอสอนให้ลูกรัก และอภัยผู้อื่น 
 C                   F
ให้มองและให้อภัยด้วยหัวใจของพระองค์
  Bb             C        
ขอทรงเจิมด้วยฤทธิ์องค์พระวิญญาณ 
  Am        Dm
ขอทรงนำย่างเท้าให้ก้าวเดิน
 C        Bb        C     F(D7)
พระเจ้าเปลี่ยนจิตใจลูกใหม่ ดั่งพระองค์
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด