พระเจ้าของเรา

  Em         C              G            
พระองค์ทรงความอัศจรรย์        
  Em         C              G            
มากมายสุดเกินจะบรรยาย        
  Am7            
จะหาผู้ใดเปรียบ        
  Dsus            
เหมือนพระองค์        
                      
 Em      C               G            
ที่ใดมืดมน ทรงเป็นทาง        
 Em               C                   G            
พระองค์เปลี่ยนแปลง เราทั้งหลาย        
   Am7            
จะหาผู้ใดเปรียบ        
  Dsus            
เหมือนพระองค์
    
   Em                   C                                            
พระองค์ทรงเข้มแข็ง ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งไหน                                        
  G                                 Dsus                                            
พระองค์อยู่เหนือทุกๆ อย่าง เกินผู้ใด                                        
    Em                     C                                            
พระองค์ผู้รักษา เปี่ยมด้วยฤทธา                                        
    G         Dsus                                            
พระเจ้า ของเรา                                        
                                                                                                  
   Em7                                            
และถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเรา                                        
    C2                                            
จะมีผู้ใดหยุดยั้งเรา                                        
     G                                            
และถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเรา                                        
   Dsus/F#          Em   C   G/B                                            
จะมีอะไรมาต้านทาน   (**)                                        
   Dsus          Em  C  G  Dsus                                            
จะมีอะไรมาต้านทาน
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด