โฮซันนา

C  Gsus  F  Fmaj7 
C2  G 
ขอพระองค์เปิดตาและใจของ ข้า
  F 
ให้ข้าได้มองเห็นพระพักตร์พระองค์
  C 
พระองค์บริสุทธิ์
 
C2  G 
ข้าได้มาเข้าเฝ้าพระเจ้าสูง สุด
  F 
อยู่ต่อหน้าบัลลังก์อันบริสุทธิ์
  C  G/B 
พระองค์ทรงงดงาม
 
Am7 
ข้าก้มกราบนมัสการ
Dm7 
ข้าชูมือสรรเสริญพระนาม
F  Gsus  G 
ร้องโฮซันนา แด่องค์จอม ราชา
 
  C  Dm7 
โฮซันนา โฮซันนา
  Fmaj7 
โฮซันนา แด่พระเจ้า
  Gsus  G 
องค์จอมราชา
  C  Dm7 
โฮซันนา โฮซันนา
  Fmaj7 
โฮซันนา แด่พระเจ้า
  Gsus  G 
องค์จอมราชา
 
  Fmaj7 
โฮซันนา แด่พระเจ้า
  Gsus  G 
องค์จอมราชา
  Dm7  Em7  Fmaj7 
โฮซันนา แด่พระเจ้า
  Gsus  G 
องค์จอมราชา
 
C2  G 
ขอพระองค์เปิดตาและใจของข้า
  F 
ให้ข้าได้มองเห็นพระพักตร์พระองค์
  C 
พระองค์บริสุทธิ์

เนื้อร้อง / ทำนอง: พิษณุ ไทรงาม 
เรียบเรียง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล 
ร้องนำ: บงกช ฮัดซัน


ปรับแต่ง :