โฮซันนา

C  Gsus  F  Fmaj7 

C2                                      G
ขอพระองค์เปิดตาและใจของข้า
                                         F
ให้ข้าได้มองเห็นพระพักตร์พระองค์ 
              C 
พระองค์บริสุทธิ์
 
C2                                   G 
ข้าได้มาเข้าเฝ้าพระเจ้าสูงสุด
                                F 
อยู่ต่อหน้าบัลลังก์อันบริสุทธิ์ 
                    C  G/B 
พระองค์ทรงงดงาม  
 
Am7 
ข้าก้มกราบนมัสการ
Dm7 
ข้าชูมือสรรเสริญพระนาม
 F                        Gsus       G 
ร้องโฮซันนา แด่องค์จอม ราชา 
 
  C      Dm7 
โฮซันนา โฮซันนา
     Fmaj7 
โฮซันนา แด่พระเจ้า
       Gsus  G 
องค์จอมราชา 
  C    Dm7 
โฮซันนา โฮซันนา
  Fmaj7 
โฮซันนา แด่พระเจ้า
       Gsus   G 
องค์จอมราชา
 


  Fmaj7 
โฮซันนา แด่พระเจ้า
  Gsus  G 
องค์จอมราชา 
  Dm7  Em7  Fmaj7 
โฮซันนา แด่พระเจ้า
  Gsus  G 
องค์จอมราชา 
 
C2                              G 
ขอพระองค์เปิดตาและใจของข้า
                                        F 
ให้ข้าได้มองเห็นพระพักตร์พระองค์ 
  C 
พระองค์บริสุทธิ์
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด