พระหัตถ์

C Am Bb F

C
พระหัตถ์ของพระองค์ ทรงเข้มแข็ง
Am
พระหัตถ์ของพระองค์ ผู้ทรงฤทธิ์
Bb
พระหัตถ์ของพระองค์ ให้ชีวิต
F                                                    Fm Bb
พระหัตถ์ของพระองค์ (นำข้าไป) (จับมือข้าไว้)

      Eb            Cm           Ab            Bb
** ข้ายินดี ข้าเปรมปรีดิ์ ที่พระองค์ทรงยึดมือข้า
      Eb          Cm               Ab                  Bb                (Db)
ข้ามั่นใจ ข้าวางใจ เพราะเป็นพระหัตถ์ของพระองค์ ข้าจึงชื่นชมยินดี

      Ebm
*** พระหัตถ์ของพระองค์ ทรงยิ่งใหญ่
พระหัตถ์ของพระองค์ ไม่ห่างไกล
พระหัตถ์ของพระองค์ ทรงเกรียงไกร
                    Abm     Bbm     Ebm   (Eb)
พระหัตถ์ของพระองค์ เกินความเข้าใจ  x4
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด