ไม่มีพระอื่นใด

  A  E/G# 
พระผู้งามสง่า ประทับในพลับพลา
  F#m7  Esus  D 
แสงเรืองรองด้วยพระสิริพระองค์
 
  A  E/G# 
พระองค์บริสุทธิ์ ไม่ มีมลทิน
  F#m7  E  D 
บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระองค์ทรงบริสุทธิ์
 
  Bm7  A/C# 
* ฑูตสวรรค์ ล้อมรอบพระที่นั่ง
  D  A/C#  B7  E  D  E 
สรรพสิ่งทั้งหลายกล่าวสรรเสริญไม่มีหยุดพัก
 
  A  Bm7  C#m7  D 
** ทั้งกลางวัน และกลางคืนพระสิริส่องเฉิดฉาย
  Bm7  C#m7  D  Esus  E 
ความงดงามที่ไม่มีผู้ใดจะเปรียบปาน
  F#m7  B7  D 
พระองค์ตรัส ว่านอกเหนือ จากพระองค์
  Bm7  C#m7  D  E 
ไม่มีพระใด ไม่มีเลย มีเพียงพระองค์ผู้เดียว
  A 
คือพระเจ้า

F#m E Dmaj7 F#m E Dmaj7 

  F#m  E  Dmaj7 
บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระองค์ทรงบริสุทธิ์
  
F#m7  C#m7  Bm7  C#m7  D  E 
ไม่มีพระใด ไม่มีเลย มีเพียงพระองค์ผู้เดียว
  A 
คือพระเจ้า  
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด