โปรดเปิดตาฝ่ายวิญญาณ

B F#/Bb  G#m7   E 
 
  B  F#/Bb 
ข้าแสวงหาพระองค์
  G#m7  Ebm7 
พระผู้ ทรงดำรงนิรันดร์
  E 
พระองค์ไม่เคยแปรผัน
  B/Eb 
ทรงกำหนดคืนวัน
  C#m7  F#sus  F# 
ไม่เคยลืมพระสัญญา
 
  B  F#/Bb 
จิตใจโหยหาพระองค์
  G#m7  Ebm7 
ความรักที่มั่นคงล้อมข้า
  E 
พระคำที่ให้ความหวัง
  B/Eb 
เต็มไปด้วยฤทธา
  C#m7  F#sus  F# 
ข้าเข้ามาที่พระพักตร์
 
  Emaj7  F# 
** โปรดเปิดตาฝ่ายวิญญาณให้ข้าเห็น
  Ebm7  G#m7 
เปลี่ยนจิตใจ ข้าให้เป็นเหมือนพระองค์
  C#m7 
เปิดบัญชรแห่งท้องฟ้า
  F#sus  F#  Bmaj7  F#m  B 
เทพระพรพระองค์ ลงมาให้เต็ม  
  Emaj7  F# 
โปรดให้คำ อธิษฐานและอ้อนวอน
  Ebm7  G#m7 
เป็นกลิ่นหอม ที่บัลลังก์ของพระองค์
  C#m7  F#  B 
โปรดทรงนำ ให้ชีวิตข้ามั่นคงในทางพระองค์
 
B   F#/Bb  G#m7   E 
 
B   F#/Bb  G#m7   E 

B   F#/Bb  G#m7   E  B   
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด