มากกว่า

  Dm 
มากกว่าคำว่ารัก
  F/G 
มากกว่าคำว่าเทิดทูน
  Cmaj7  A 
มากกว่าคำว่าบูชา 
 
  Dm 
มากกว่าคำว่าซาบซึ้ง
  F/G 
มากกว่าคำว่าตราตรึง
  Cmaj7 
มากกว่าคำไหน
  Am 
ที่เคยพูดมา
 
  Dm9  Gsus  Em7  Am7 
มันเป็นความรู้สึก ที่ยากเกินอธิบายได้ว่า
  Dm9  Gsus 
ทั้งหมดของหัวใจ รู้สึกมากมายเท่าไหร่
  Cmaj7  Asus4 
กับสิ่งที่ได้รับมา   
 
A  Dm7 
* มากกว่าคำว่า มาก
Gsus  Cmaj7  A7 
มากกว่าทั้งชีวิต   
  Dm7 
มากกว่าที่จะคิด
  Gsus  Cmaj7  A7 
เปรียบเทียบกับอะไรที่เคยเห็นด้วยสายตา 
  Dm7 
ลึกกว่าคำลึก
Gsus  Em7  A7 
สูงเสียจนหัวใจร้องเพลงนี้มองขึ้นฟ้า
  Dm7 
จนกว่าจะหาคำพูดได้
  Gsus 
ลูกขอถวายเพลงนี้ให้
  C  Asus4 A 
แด่องค์พระบิดา 
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด