วันแห่งการสรรเสริญ

D Bm G D


ฟังสิ ได้ยินไหม เพลงสรรเสริญ
                       Bm 
ภูเขาสะเทือน ร่วมเปล่งเสียง
 
ไปทั่วฟ้า จรดแผ่นน้ำ
         G 
สูงลงมาจนต่ำสุด
             Em 
เสียงเพลงไม่มีจุดจบ
                D 
ก้องกังวานทั่วสวรรค์
 

แผ่นดินก้มกราบลงสั่นสะท้าน
                   Bm 
นมัสการจอมราชา ผู้ครอบครองจักรวาล
                   G 
เพราะไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่า
             Em                   D 
ผู้ควบคุมวันเวลา พระเยโฮวาห์ของเรา
  
         G                   A 
* เราชูมือขึ้นโห่ร้องเป็นเพลงนมัสการ
                D/F#       Bm 
เข้าเฝ้าพระเจ้าใหญ่ยิ่งผู้เป็นนิรันดร์
                           G 
เราถูกสร้างมาเพื่อสรรเสริญพระองค์
  Asus4             D 
และยกย่องพระนามร่วมกัน
             G                A 
ชื่นชมยินดีในช่วงเวลาที่งดงาม
            D/F#               Bm 
อยากจะให้เป็นเช่นนี้ เรื่อยไปทุกวัน
             G 
ทุกคนเข้ามาฉลองร่วมกัน
  Asus4            D 
วันนี้คือวันแห่งการสรรเสริญ
 

รวมกันเราผูกพัน จิตวิญญาณ
                            Bm 
ต่อหน้าบัลลังก์ เราเป็นเหมือน ท่วงทำนองร่วมขับขาน
                 G 
ถวายใจเป็นเครื่องบูชา
           Em                    D
ร้องว่าฮาเลลูยา มอบทุกสิ่งแด่พระองค์
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด