พระเยซูเป็นที่รักของข้า

G          D                Em 
พระเยซู  เป็นที่รักของข้า 
                   C       D
พระเยซู  ข้าจะไม่ละพระองค์
G                 D                    Em 
พระองค์นำข้า  จากโคลนตมผงคลี  
                    C         D
วางชีวิตข้าไว้บนศิลา  ข้าจึงได้รู้ว่า

   G        D           Em 
* รักพระองค์  มีพระองค์
                 C              D
แม้โลกนี้จะสูญสิ้นไป  ข้ามีพระองค์
 G      D                 Em
 พระผู้ช่วย  และทรงเป็นเพื่อน
               D          C           D
ข้าสรรเสริญ  พระองค์ตลอดชีวิตนิรันดร์
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Wirachot Ben Thongtiang)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด