พระเยซูเป็นที่รักของข้า

G          D                Em                    C       D
พระเยซู  เป็นที่รักของข้า  พระเยซู  ข้าจะไม่ละพระองค์
G                 D                    Em                     C         D
พระองค์นำข้า  จากโคลนตมผงคลี  วางชีวิตข้าไว้บนศิลา  ข้าจึงได้รู้ว่า

  G        D           Em                  C              D
*รักพระองค์  มีพระองค์  แม้โลกนี้จะสูญสิ้นไป  ข้ามีพระองค์
 G      D                 Em               D          C           D
 พระผู้ช่วย  และทรงเป็นเพื่อน  ข้าสรรเสริญ  พระองค์ตลอดชีวิตนิรันดร์
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด