ขอบคุณพระเยซู

D       Em          
ขอบคุณพระเยซู          
A7         D
มอบความรักแก่เรา
D        Em         
ขอบคุณพระเยซู          
A7        D D7 
ทรงพระคุณมากมี 

      G          Em
เราเปล่งเสียงร้อง  สรรเสริญพระนาม
 D              Bm  Em    A7
ร้องสรรเสริญโมทนา  พระองค์เป็นทุกสิ่ง
        D
เป็นพระเจ้าของเรา
ปรับแต่ง :