ข้ารู้แน่ (พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่)

Em                                     
ข้ารู้แน่พระคริสต์ ทรงพระชนม์อยู่ 
C   Bm    Em
จิตข้าขอสรรเสริญ
Em                                                    
บนกางเขน  พระองค์ทรงไถ่บาปข้า
 C     Bm     Em 
จิตข้าขอสรรเสริญ

      G               Am             
องค์พระคริสต์ทรงฤทธิ์ พิชิตความมรณา  
 C     D        B7
จิตข้าขอสรรเสริญ
    Em                                   
ข้าจึงมีเสรี พ้นบ่วงมารซาตาน  
C    Bm   Em
จิตข้าขอสรรเสริญ
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด