สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

D      F#m  G    D
สรรเสริญพระเจ้า ผู้อำนวยพร
  G      D        A7
สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
D       F#m      G    D   
สรรเสริญองค์พระบิดา   พระบุตร
G       A7       D    G  D
สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อาเมน
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด