เมื่อข้ามองดูพระเจ้า

C           Em
เมื่อข้ามองดูพระเจ้า
F                  G
เห็นความรักพระองค์หลั่งล้นมา
C            Em
ความรักที่คอยห่วงใย
F                 G
และปลอบประโลมใจทุกเวลา

Am                Em
เมื่อข้าต้องการพระองค์เสด็จมา
F               Em
ทรงช่วยด้วยความรักเมตตา
Dm       G           C
ประทานชัยชนะโดยพระวิญญาณ

    Em    Am  Em        Am
** โปรดเจิมข้า ด้วยฤทธิ์พระวิญญาณ
Dm                G            C  G
ข้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์เป็นกำลังของข้า
Em    Am  Em          Am
โปรดเจิมข้า ด้วยฤทธิ์พระวิญญาณ
Dm                G            C
ข้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์เป็นกำลังของข้า
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)