วันที่งดงาม

G Em7 Am7 Dsus x2

 G   Em7   Am7    D 
เมื่อมีพระเจ้า ชีวิตดูงดงาม
 Bm7  Em7 
เพราะเราได้พบพาน
 Am7  Dsus  D 
ความรักของพระองค์
 G  Em7  Am7  D 
เมื่อมีพระองค์ เติมเต็มในหัวใจ
Bsus B  Em7 
พร้อมที่จะก้าวไป
Am7  Dsus D  Gsus G 
ในวันที่งดงามของพระองค์

  Cmaj7 
* ประกาศความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่
  Bm7 D/E Em7 
ให้รู้ว่าพระองค์ทรงห่วงใย
Am7  D  G 
ในพระองค์เรารับชีวิตใหม่
  Cmaj7 
ได้เจอความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่
  Bm7  D/E   Em7 
ความสุขในพระองค์เต็มหัวใจ
Am7    Dsus D  G
เราจะอยู่ในวัน ที่งดงาม
 
G Em7 Am7 Dsus x2

 Cmaj7 Bm7 D/E Em7 Am7 Dsus 
 
G Em7 Am7 Dsus G x2
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด