วางภาระ

D  A/C# Bm7 G 
 
    D  A/C# 
ใน เวลาที่ใจอ่อน แรง
  Bm7 
มีกำแพงกั้น ขวาง
  G 
หนทางข้าง หน้า
  Em7  Asus 
จิต ใจที่กังวลอ่อน ล้า
  D  Asus  A 
ไม่เห็นหนทาง ไป
 
  D  A/C# 
เมื่อ มองที่พระคำพระ องค์
  Bm7  G 
ที่ได้ทรงตรัส ไว้ ด้วยพระสัญ ญา
  Em7  Asus 
ให้ เอาความกังวล ภาระ มา
  D  Asus  A 
วางไว้ที่พระ องค์
 
D  A/C# 
ข้า เชื่อ และ ไว้วาง ใจ
  Bm7  G 
ไม่สง สัยในพระ องค์
  D  A/C# 
ความ รักที่แสนมั่น คง
  Bm7  G 
โอบ ล้อมชีวิตของ ข้า
Asus  Bm7 
พระหัตถ์ที่ อ่อนโยน
G  D 
ทรงประคอง ข้าไป
 
D A/C# Bm7 G 
D Em7 D/F# 

 G                 D/F#
ผู้ที่เหน็ดเหนื่อย แบก ภาระหนัก
  Em7  Asus  A 
ให้เข้า มาที่ พระ องค์
G             D/F# 
พระองค์จะทำให้ ใจหายเหนื่อย
  Em7  Asus  A 
และ พบสันติสุข เที่ยง แท้

Asus  Bm7 
พระหัตถ์ที่ อ่อนโยน
G  Bm7  G 
ทรงประคอง ข้าไป
Asus  Bm7 
พระหัตถ์ที่ อ่อนโยน
G  D 
ทรงประคอง ข้าไป
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด