สรรเสริญพระเจ้า

D           G           A
**สรรเสริญพระเจ้า
 D              G           A
พวกเราสรรเสริญพระเจ้า
D          G          A
สรรเสริญพระเจ้า
                              D    G   A
ทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่ (x2)
                            D G Bm A
ทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่
D             G     A
1.ถ้าคุณไปยังที่ทะเล
D                          G      A          D
ถ้าคุณอาศัยและใช้ชีวิตอยู่บนเกาะใหญ่
              G          A
ถ้าคุณอาศัยอยู่ใจกลางเมือง
D              G       A
จงยกเสียงขึ้นและร้องว่า (*)
D                G                A
2.ร้องแด่พระเจ้าด้วยบทเพลงใหม่
D           G               A                        D
ร้องสรรเสริญพระองค์จนสุดแผ่นดินโลกหล้า
           G            A
ให้ทั่วโลกาพากันสรรเสริญ
D         G         A       
จนผู้คนยินเสียงร้องว่า (*)
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด