จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

G              Gsus             G         Gsus
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด เปล่งเสียงโห่ร้องถวาย
     G             Em        Am          D
จงเข้าไปในพระวิหาร และนมัสการพระองค์

  G                      Gsus       Bm7    Em7
พระ...องค์ทรงสร้างทุกสิ่ง  ขึ้นด้วยฝีพระหัตถ์
        Am                  Dsus  D
พระนามพระองค์ยิ่งใหญ่ สมควรสรรเสริญ

**
     C          G               C                     G
ให้ทุกสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้า ร้องสรรเสริญพระนามพระองค์
             C              Am        G   F    D
ยกย่องความยิ่งใหญ่ ของพระองค์ร่วมกัน
             C          G            C                  G
ร้องเพลงและเต้นรำถวาย สรรเสริญพระนามเกรียงไกร
     C                  D          G  Gsus G  Gsus
ทุกๆสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระเจ้า
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด