เป็นส่วนหนึ่ง

 G  Am7 F#dim  B Em7 A/C#  Dsus  D 
 
  G  Am7 
โปรดเข้ามา เติมใจข้าให้เต็มล้น
 F#dim    B  Em7 
ด้วยความรัก ความอบอุ่น
 A/C#  Dsus  D 
ที่โลกนี้ ไม่มีให้ข้า
  G        Am7 
โปรดเปิดตา ให้วิญญาณข้าได้มองเห็น
  F#dim B  Em7  Cmaj7  Dsus  D 
ว่าน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ เพื่อโลกนี้ นั้นคืออะไร
 
  G  D/F# 
* ขอให้ข้าได้เป็นส่วนหนึ่งในน้ำพระทัย
  Em7  Dsus  Cmaj7  G/B 
ให้ใจข้าเป็นหนึ่งเดียว กับพระทัย ของพระองค์
 Am7  Dsus  D 
ในความอ่อนแอของข้า
 Bm7  D/E  Em7 
จะมีพระกำลังของพระ องค์
    Am7 Cmaj7  Dsus  D 
ประกาศให้เห็นถึงพระคุณ อันแสนล้ำเลิศ
  G  D/F# 
ให้ชีวิตข้าตั้งอยู่ไม่หวั่นไหวสองใจ
  Em7  Dsus  Cmaj7  G/B 
มีวิญญาณเป็นหนึ่งเดียว กันกับองค์พระวิญญาณ
 Am7  Dsus  D Bm7  D/E  Em7 
เพื่อว่าความจริงทั้งปวงจะมีบริบูรณ์ภายในข้า
Am7  Dsus  D  G 
ถวายเกียรติและพระสิริแด่พระองค์
 
G  Cm6 
 
  G  Am7 
โปรดให้ข้า มีใจเล็กลงกว่าเดิม
 F#dim  B  Em7 
ด้วยความน้อมยอมเชื่อฟัง
A/C#  Dsus  D 
จนลมหายใจสุดท้ายที่มี
 
  G  Am7 
โปรดทรงสอนเปลี่ยนดวงใจให้มีความรัก
 F#dim  B  Em7 
และให้พระองค์อยู่เหนือกว่า
 Cmaj7  Dsus  D 
ความคิด หัวใจ และความต้องการ
 
 Am7 Dsus D Bm7 Em7 Am7 G/B C Dsus D 
 

Am7  Dsus  D  G 
ถวายเกียรติและพระสิริแด่พระองค์
แก้ไขเพลงนี้

* ปรับปรุงเนื้อเพลงนี้ให้ถูกต้องมากขึ้น (แก้ไขล่าสุดโดย Webmaster)

เปลี่ยนคีย์ ขนาด