เมื่อทรงสัมผัสฉัน

  D                         F#m   Bm
  เมื่อทรงสัมผัสฉัน  หัวใจฉันร้อนผ่าว
                    Em                             A
  เมื่อทรงสัมผัสฉัน  เต็มล้นด้วยความกล้าหาญ
                     D     F#m     Bm
  เมื่อทรงสัมผัสฉัน  ชีวิตไม่เหมือนเก่า
                    Em          A                 D   D7
  ฉันต้องการจะกล่าว  เรื่องราวความจริงในใจ

                    G       A                   D        Bm
  * โปรดเจิมใจฉัน ให้ร้อนด้วยไฟพระวิญญาณ
                 Em        A              D
  โปรดเจิมใจฉัน  ทุกวันเมื่อนมัสการ
              G       A         D       F#m  Bm
  ให้เป็นใจรักเร่าร้อน   จะประกาศพระนาม
   Em                   A               D
  พระวิญญาณโปรดเจิมดวงใจให้เต็ม