พระเจ้าทรงเลี้ยงดู

    G   Bm Em        Bm        C         
  พระเจ้าทรง  เลี้ยงดู    เราเรียนรู้ความรักพระองค์  
      Bm   Am         D
  นำเราไปริมน้ำสงบ  ฟื้นวิญญาณของเรา
   G   Bm   Em        Bm        
  พระเจ้านำ  ก้าวไป    เราไม่เคยขัดสนอะไร 
  C     Bm     Em    C       D  D7
  นำเราไปในทางชอบธรรม  เพื่อพระนามพระองค์

  ***
              G            Em
  พระเจ้าจะนำเราไป  แม้ทางจะยากเพียงใด
         C          Am          D
  ผ่านเขาเงาอันตราย  เราไม่ต้องกลัวอะไร  อยู่ในอ้อมแขนพระองค์
         G             Em
  พระเจ้าจะนำเราไป  แม้ทางจะยากเพียงใด
      C                Am                                
  ความรักและความดีงาม  ติดตามเราทุกวันไป
         D           G
  เราอยู่ในน้ำพระทัย  ของพระองค์