ที่บนกางเขน

  C     Fmaj7   Em7   Am
  แม้ฉันได้พบได้เจออะไรมากกมาย
   Dm   G   Gm/A
  แต่ฉันก็ไม่เป็นสุขใจ
  Dm   G   F    Em
  ยังมีส่วนลึกที่มันขาดหาย
    A     Dm         G
  สิ่งนั้นมันคืออะไรที่ใจฉันต้องการ

   C     Fmaj7      Em7    Am
  * และแล้วเมื่อฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญ
    Dm  G    Gm/A
  สิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไป
  Dm  G   F      Em
  ที่บนกางเขนนั้นคือความหมาย
   A     Dm  G    C
  และไม่มีอะไรสำคัญมากกว่า

     Fmaj7      G
  **ที่บนกางเขนพระองค์
    Em  Am      Dm       G       C
  ได้ทนทรมาน   เพื่อคนอย่างฉันและคนอีกมากมาย

      Fmaj7    G
  ที่บนกางเขน...พระองค์
    Em     A    Dm         G
  สำแดงรักยิ่งใหญ่ ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้
  (* ,  ** , *)

  Dm   G    F      Em
  ที่บนกางเขนนั้นคือความหมาย
   A    Dm  G    F9/Em/Dm/G/Cmaj7
  และไม่มีอะไรสำคัญมากกว่า