เหนือโลกา

   A            E    
  แผ่นดินร่วมร้องเปรมปรีด์ 
  F#m     D   
  ในที่สูงอันชื่นบาน
   A    E  F#m  D
  จักรวาลชื่นชมยินดี
  F#m        B    
  พระสิริของพระองค์
    D          E
  ครอบครองอยู่เหนือโลกา


  **
       A           E     
  เรายกย่องพระนามพระองค์   
      F#m        D
  เราสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่  
      A            E       
  ไม่มีใครสิ่งใดเท่าเทียมพระองค์   
  F#m        D
  ผู้ทรงฤทธิ์เกรียงไกร

   A         E  
  พระองค์ทรงยุติธรรม 
  F#m       D   
  ทรงรอบรู้ในทุกอย่าง 
  A      E      F#m  D
  พระปัญญาเหนือความเข้าใจ
   F#m          B   
  ฤทธิ์อำนาจของพระองค์
  D            E
  ครอบครองอยู่เหนือโลกา

  ***
     F#m        B     
  พระสิริของพระองค์
   D          E    
  ฤทธิ์อำนาจของพระองค์   
   F#m      B    D (E)
  ครอบครองอยู่เหนือโลกา