ให้พระองค์เป็นหนึ่ง

  D       A/C#    Bm7
  ข้าเข้ามาเฝ้าพระเจ้า 
               G          A              D
  อยากจะสัมผัสความรักของพระองค์ 
   D          A/C#     Bm7
  โปรดนำข้าใกล้ชิดพระองค์ 
              G               A
  ข้าอยากสรรเสริญนมัสการ

                   Gmaj7                  F#m
  ขอให้ข้าได้พบพระองค์ ได้ยินเสียงพระองค์
       Em        A               D
  ได้มาถึงบัลลังก์การสรรเสริญ 
                 Gmaj7      F#m          B7
  ขอให้ข้าได้รักพระองค์ ด้วยสิ้นสุดหัวใจ 
         Em                      A         D
  ให้พระองค์เป็นหนึ่ง เป็นเจ้าชีวิตของข้า