เพียงผู้เดียว

      G                       Bm
  1.องค์บริสุทธิ์ พระองค์ทรงงดงาม
        C                         D Dsus4 D
  พระองค์ทรงประทับ ในที่สูงเบื้องบน
    G                        Bm
  องค์สันติราช พระองค์ทรงครอบครอง 
          Am                        D   Dsus4 D
  และสันติภาพในพระองค์ ไม่มีที่สิ้นสุด
         Bm            C        Bm              C
  *พระองค์ทรงสมควร พระองค์ทรงเป็นผู้เดียว
   D    G                     Bm
  ที่ข้าจะนอบน้อมวันทา ถวายนมัสการ
        C             D
  พระเจ้าของข้า ตลอดนิรันดร์
            G                   Bm               Em        
  และข้าวางทุกสิ่ง ต่อหน้าพระบัลลังก์พระองค์
          Am                         C                 D           G
  เพราะพระองค์เพียงผู้เดียว ทรงสมควรจะได้รับคำสรรเสริญ